Reklama
 
Blog | Hubert Ondra

Quo vadis Greece?

Řecko dnes leží na geografickém okraji Evropy. V hodinách zeměpisu nás učili, že na jeho hranicích začíná Asie, jiný svět. Dnes je ale daleko podstatnější hranice historická. V dnešních dnech se v Athénách rozhoduje, jakým směrem se budou ubírat naše životy

S Řeckem jsou neoddiskutovatelně spojeny kořeny naší evropské civilizace. Není tomu ostatně tak dávno, co mezi klasické vzdělání patřila znalost řečtiny. Na základních i středních školách jsme takřka všichni četli díla řeckých klasiků. Když přijdeme do nemocnice, tak nás ošetřuje člověk, který skládal Hippokratovu přísahu a i valná většina moderních vědních oborů a náš správní systém pochází, nebo našel inspiraci, ve starém Řecku.

Toto je ale spíš povzdech a neměl by být brán příliš v potaz. Dnešní Řecko s tím starým nemá již příliš společného a k jeho budoucnosti by mělo být přistupováno racionálně. Neměla by hrát velký důraz dávná řecká minulost, ale také ne to, jak jeho současné dluhy vznikly.

Mělo by se rozhodovat o státu, který stojí na hranicích Evropské unie, je členem Eurozóny, NATO a má zásadní problémy se svou finanční situací.

Reklama

Euro, drachma…cigarety?

Veškeré problémy řeckých finančních problémů postupně vykrystalizovaly v tuto otázku Zůstane Řecko v Eurozóně, vrátí se k drachmě nebo zvolí alternativní měnu? Shrneme si fakta, řecká vláda deklaruje touhu zůstat v eurozóně, drachma je nepoužitelná kvůli stále dobíhajícím platbám z minulosti a také kvůli tomu, že Řecko zničilo její matrice. K alternativní měně by Řecko přecházelo také určitou dobu a tento čas, díky své insolvenci, nemá. Takže? S trochou nadsázky jsou zde dvě možnosti, buď euro anebo směnný obchod.

První možnost znamená, že Řecko přistoupí na „podmínky věřitelů“ a ti mu poskytnou překlenovací půjčku. Řecko přežije do další splátky, Evropa se radikalizuje a populistické strany, které budují svoji popularitu na boji proti Bruselu, získají body ve volbách zadarmo. Změní to Řecko? Ne, ale Evropě to koupí čas, který bude mít možnost využít, k přípravě na další krizi.

Euro

Druhá možnost

Vystoupení z Eurozóny. Naprostý kolaps Řecka. Nebudou vypláceny důchody, vzroste nezaměstnanost, státní zaměstnanci přestanou dostávat výplaty a dost pravděpodobně i přestanou i jakkoliv pracovat. Řecko, jako stát, přestane fakticky fungovat. Co to pro nás znamená, vyjma strašlivé sociální situace v samotném Řecku? Další hospodářská krize v eurozóně, propad eura, vzrůstající nezaměstnanost po celé unii a otevření východní hranice Evropské unie. Spolu s pádem řeckého státu by se také masivně zvedlo množství lidí, kteří dosáhnou evropských břehů. Problém s uprchlíky by se najednou přestal týkat několika desítek tisíc osob a toto číslo by masivně narostlo. Všichni, co jsou bezprizorní v Sýrii a Turecku, by viděli otevřené dveře v Evropě a neváhali by vejít. Vnitřní hranice Schengenu by se přiblížila naším hranicím a přinesla by s sebou další radikalizaci obyvatel EU.

Uprchlíci, hospodářské problémy a co dál?

S  pádem Řecka by se značně snížila i výkonnost řecké armády a řeckých bezpečnostních složek, které spolupracují se svými ekvivalenty v zemích NATO. Řečtí důstojníci jezdí na společná cvičení, znají tajné plány na obranu našich území, znají naší techniku a postupy, jejich silné a slabé stránky. Tyto znalosti jsou velmi žádaným artiklem. Nechci zde obviňovat řecké bezpečnostní orgány z toho, že jakmile by odešlo Řecko z Eurozóny, tak poběží do Ruska a předají tam plány NATO, jak postupovat v případě ruského postupu na Ukrajině a v Pobaltí (nebo jaké jsou strategické plány na řešení krize v Jihočínském moři). Je pouze nutné počítat s tím, že když nebude mít Řecko peníze, tak budou tyto informace značně ohroženy a daleko snáze dostupné, než u fungujícího státu.

Řecko navíc již dnes stojí na hraně mezi Ruskem, Čínou a EU. Čína se usídlila v Pireu. Zatímco řecká vláda si domlouvá další půjčku v Bruselu, tak vyšla v telegraphu zpráva o rusko-řecké smlouvě ohledně plynovodu (http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11729433/Greece-finally-admits-2bn-gas-pipeline-deal-with-Russia.html).

Janus Varufakis vešel do jednání s věřiteli jako expert na teorie her. Tento background je na řeckém chování velmi poznat. Řecko ví, že si EU nemůže dovolit ho nechat padnout, a tak se podle toho chová. Řecko to vědělo vždy. Celá jeho historie v EU je poznamenaná tím, že ze strategického hlediska nemůže Evropa přežít bez Řecka. Dnes tato pravda platí víc než kdy jindy.

Janis Varufakis

Quo vadis…Europa?

Není to Řecko, kdo nemá manévrovací prostor, jsou to jeho věřitelé. To oni stojí bez Skyllou a Charybdou. To oni volí mezi tím, jestli ztratí své voliče a tím, jestli rozbijí hradby pevnosti Evropa.

Neexistuje dobrá volba. Jedna způsobí politickou krizi, druhá krizi bezpečnostní a hospodářskou.

Evropská společenství byla zakládána, aby přinesla do Evropy mír. Nikdo to nevypadalo více, že ten mír již končí. V hodinách zeměpisu nás učili, že na jeho hranicích začíná jiný svět. Dnes nám Řecko jiný svět přináší.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama